Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1774
Název záměru: Zábavně vzdělávací park Tři věže - Chodouň
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.13
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBerounChodouňChodouň
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 10.07.2014 12:26
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SVANY s.r.o., Veletržní 33, 170 00 Praha 7
IČ oznamovatele: 24242250
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.06.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 30.06.2014
Zpracovatel oznámení: Král Jan Ing.
Text oznámení záměru: STC1774_oznameni.zip (14700 kB) - 06.06.2014 09:09:43
Informace o oznámení: STC1774_infOznam.doc (69 kB) - 10.06.2014 10:18:57
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.07.2014
Závěry zjišťovacího řízení: STC1774_zjistovaci.doc (116 kB) - 10.07.2014 12:26:57
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1774_infZjistovaci.doc (59 kB) - 10.07.2014 12:26:57
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: