Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK819
Název záměru: Neturen Czech nový závod v Žatci
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/4.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLounyBitozevesNehasice
Ústecký krajLounyBitozevesTatinná
Ústecký krajLounyStaňkoviceStaňkovice u Žatce
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 31.01.2013 13:20
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Takenaka Europe GmbH, Czech Branch, Národní 138/10, 110 00 Praha 1
IČ oznamovatele: 64355535
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.12.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 08.01.2013
Zpracovatel oznámení: Král Jan Ing.
Text oznámení záměru: ULK819_oznameni.zip (6001 kB) - 18.12.2012 09:20:23
Informace o oznámení: ULK819_infOznam.pdf (30 kB) - 23.01.2013 15:19:47
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.02.2013
Závěry zjišťovacího řízení: ULK819_zjistovaci.pdf (68 kB) - 31.01.2013 12:47:18
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK819_infZjistovaci.pdf (30 kB) - 31.01.2013 13:20:57
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ÚsteckýLounyMěstský úřad Žatec
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: