Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA1119
Název záměru: Stavba č. 7552: Mladoboleslavská – Budovatelská
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Dokumentace
Podlimitní:
Zařazení: II/49
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaKbely
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaKyje
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaSatalice
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 12.04.2022 10:55
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, zastoupená odborem investičním Magistrátu hlavního města Prahy
IČ oznamovatele: 00064581
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.03.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 08.04.2021
Zpracovatel oznámení: Král Jan Ing.
Text oznámení záměru: PHA1119_oznameni.zip (352249 kB) - 09.03.2021 09:08:01
Informace o oznámení: PHA1119_infOznam.zip (434 kB) - 09.03.2021 09:08:01
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.06.2021
Závěry zjišťovacího řízení: PHA1119_zjistovaci.zip (3633 kB) - 10.06.2021 15:03:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Král Jan Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
12.04.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 12.05.2022
Text dokumentace: PHA1119_dokumentace.zip (358762 kB) - 12.04.2022 10:55:47
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA1119_infDokumentace.zip (408 kB) - 12.04.2022 10:55:47
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: