Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1685
Název záměru: Veřejná čerpací stanice pohonných hmot – Kozojedy
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPraha-východKozojedyKozojedy u Kostelce nad Černými Lesy
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.07.2014 09:17
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: R & H spol. s r.o., Zelená 242, 251 64 Struhařov
IČ oznamovatele: 25658221
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.08.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 25.08.2013
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: STC1685_oznameni.pdf (1316 kB) - 29.07.2013 15:52:39
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.09.2013
Závěry zjišťovacího řízení: STC1685_zjistovaci.doc (329 kB) - 12.09.2013 08:11:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1685_infZjistovaci.doc (82 kB) - 12.09.2013 08:11:28
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Král Jan Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
18.12.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 17.01.2014
Text dokumentace: STC1685_dokumentace.zip (24371 kB) - 12.12.2013 12:52:25
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC1685_infDokumentace.doc (97 kB) - 12.12.2013 10:16:44
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Cetl Pavel Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
15.05.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 14.05.2014
Text posudku: STC1685_posudek.pdf (4250 kB) - 09.05.2014 16:23:30
Informace o posudku: STC1685_infPosudek.doc (75 kB) - 09.05.2014 16:24:30
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC1685_zaveryStan.doc (128 kB) - 17.07.2014 09:17:24
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: