Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK769
Název záměru: Terénní úpravy, sanace a rekultivace - vyrovnání terénu Vápenka Teplice - Řetenice
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/2.10
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajTepliceTepliceTeplice-Řetenice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.11.2018 09:05
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: V. Kasmanová, JUDr. P. Novák, Ing. A. Kučera CSc., Jaroslav Závorka
IČ oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.01.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Starý Jiří RNDr.
Text oznámení záměru: ULK769_oznameni.zip (72270 kB) - 03.01.2012 10:06:56
Informace o oznámení: ULK769_infOznam.doc (41 kB) - 09.02.2012 09:16:47
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.02.2012
Závěry zjišťovacího řízení: ULK769_zjistovaci.doc (108 kB) - 16.02.2012 08:06:54
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Starý Jiří RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
29.04.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 31.05.2013
Text dokumentace: ULK769_dokumentace.pdf (12437 kB) - 29.04.2013 11:25:10
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Přílohy dokumentace
ULK769_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (74716 kB) - 29.04.2013 11:26:28
Informace o dokumentaci: ULK769_infDokumentace.doc (68 kB) - 29.04.2013 11:24:22
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Král Jan Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
17.09.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 17.10.2013
Text posudku: ULK769_posudek.zip (5410 kB) - 17.09.2013 09:52:21
Informace o posudku: ULK769_infPosudek.doc (41 kB) - 17.09.2013 09:52:21
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
07.01.2014
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ULK769_zaveryStan.zip (1474 kB) - 26.11.2018 09:05:27
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: