Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK939
Název záměru: Výroba patního lanka
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/4.2;II/10.4;II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLounyStaňkoviceStaňkovice u Žatce
Ústecký krajLounyVelemyšlevesMinice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.09.2015 14:05
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Tebodin Czech Republic, s.r.o., Prvního pluku 20/224, 186 59 Praha 8
IČ oznamovatele: 44264186
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.08.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 23.08.2015
Zpracovatel oznámení: Král Jan Ing.
Text oznámení záměru: ULK939_oznameni.zip (10881 kB) - 18.08.2015 16:32:16
Informace o oznámení: ULK939_infOznam.pdf (134 kB) - 03.08.2015 09:19:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.09.2015
Datum nabytí právní moci: 21.10.2015
Závěry zjišťovacího řízení: ULK939_zjistovaci.zip (861 kB) - 18.09.2015 14:05:56
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: 18.8.2015 - doplnění informací o technologii a emisních parametrech čistírny technologických vod (možnost dodatečného vyjádření do 4.9.2015)