Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1632
Název záměru: Zařízení k využívání odpadů s následnou regenerací
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPraha-východNehvizdyNehvizdy
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 04.04.2013 10:52
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Logla, s.r.o., Pražská 326, 250 81 Nehvizdy
IČ oznamovatele: 27093553
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.03.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 25.03.2013
Zpracovatel oznámení: Král Jan Ing.
Text oznámení záměru: STC1632_oznameni.pdf (1315 kB) - 26.02.2013 12:22:03
Informace o oznámení: STC1632_infOznam.doc (85 kB) - 04.03.2013 14:41:27
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.04.2013
Závěry zjišťovacího řízení: STC1632_zjistovaci.doc (223 kB) - 04.04.2013 10:52:01
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1632_infZjistovaci.doc (62 kB) - 04.04.2013 10:52:11
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: