Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2279
Název záměru: Betonárna Deštno - zvýšení kapacity
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/41
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPříbramSedlčanySolopysky u Třebnic
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 04.05.2020 15:09
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: UHLÍ PÍSKY ČERT, Dopravní 847, 259 01 Votice
IČ oznamovatele: 06090290
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.02.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 16.03.2020
Zpracovatel oznámení: Král Jan Ing.
Text oznámení záměru: STC2279_oznameni.zip (60481 kB) - 10.02.2020 11:12:14
Informace o oznámení: STC2279_infOznam.doc (66 kB) - 14.02.2020 10:27:13
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.05.2020
Závěry zjišťovacího řízení: STC2279_zjistovaci.doc (121 kB) - 04.05.2020 15:09:41
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: