Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1057
Název záměru: Výroba methylesteru z řepkového oleje
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/7.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPříbramMilínMilín
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 05.02.2007 09:48
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Primagra, a.s., Nádražní ulice 310, 262 31 Milín
IČ oznamovatele: 45148155
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Mičan Jan Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV1057_oznameni.doc (4374 kB) - 18.07.2006 08:44:27
Informace o oznámení: OV1057_infOznam.doc (46 kB) - 18.07.2006 08:44:27
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV1057_zjistovaci.doc (51 kB) - 12.09.2006 12:06:39
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýPříbramObecní úřad Milín
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV1057_posudek.pdf (336 kB) - 05.12.2006 10:39:19
Informace o posudku: OV1057_infPosudek.doc (46 kB) - 05.12.2006 10:39:21
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV1057_inf1VP.doc (34 kB) - 28.12.2006 09:58:38
Zápis z 1. veřejného projednání: OV1057_zapis1VP.doc (79 kB) - 17.01.2007 14:01:50
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV1057_zaveryStan.doc (129 kB) - 05.02.2007 09:47:47
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýPříbramObecní úřad Milín
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: