Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA088
Název záměru: Administrativní budova, ulice Na Strži, Praha 4
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaKrč
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 30.11.2004 14:52
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: HTP Pankrác s.r.o., Evropská 2590/33C, 16000 Praha 6
IČ oznamovatele: 27088049
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PHA088_oznameni.doc (22837 kB) - 24.02.2004 16:40:25
Informace o oznámení: PHA088_infOznam.pdf (195 kB) - 24.02.2004 14:57:47
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PHA088_zjistovaci.pdf (13175 kB) - 17.05.2004 17:05:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PHA088_dokumentace.doc (18624 kB) - 28.06.2004 13:24:56
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA088_infDokumentace.pdf (236 kB) - 28.06.2004 13:48:24
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PHA088_posudek.doc (1011 kB) - 03.09.2004 08:25:25
Informace o posudku: PHA088_infPosudek.pdf (118 kB) - 03.09.2004 08:25:26
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA088_inf1VP.pdf (116 kB) - 20.09.2004 12:51:57
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA088_zapis1VP.doc (417 kB) - 02.11.2004 13:24:33
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PHA088_zaveryStan.pdf (11535 kB) - 30.11.2004 14:51:47
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: