Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP043
Název záměru: Sběrný dvůr odpadů
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaĎáblice
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 03.01.2005 10:19
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: .A.S.A., spol. s r.o., Provozovna Ďáblice, Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8
IČ oznamovatele: 45809712
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP043_oznameni.doc (11988 kB) - 18.08.2003 07:21:22
Informace o oznámení: MZP043_infOznam.doc (45 kB) - 18.08.2003 08:48:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP043_zjistovaci.tif (1399 kB) - 04.12.2003 14:09:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Adamec Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP043_dokumentace.zip (4983 kB) - 12.07.2004 07:57:03
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP043_infDokumentace.doc (35 kB) - 12.07.2004 07:57:03
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP043_posudek.doc (1159 kB) - 11.11.2004 17:13:14
Informace o posudku: MZP043_infPosudek.doc (114 kB) - 18.11.2004 16:16:38
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP043_inf1VP.doc (110 kB) - 18.11.2004 16:18:42
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP043_zapis1VP.doc (273 kB) - 03.01.2005 10:17:10
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP043_zaveryStan.doc (488 kB) - 03.01.2005 10:18:36
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: