Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4045
Název záměru: Stanovení dobývacího prostoru Podlesí III
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajKarlovy VarySadovPodlesí u Sadova
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Oznamovatel: Sedlecký kaolin a.s., Božičany 167, 362 26 Božičany
IČO oznamovatele: 63509911
Datum a čas posledních úprav: 02.06.2008 13:47
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.08.2006
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Licková Gabriela Bc. RNDr., Ph.D.
Text oznámení záměru: OV4045_oznameni.pdf (7942 kB) - 23.08.2006 08:56:59
Informace o oznámení: OV4045_infOznam.doc (38 kB) - 23.08.2006 10:41:49
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.10.2006
Závěry zjišťovacího řízení: OV4045_zjistovaci.doc (32 kB) - 04.10.2006 06:11:19
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Licková Gabriela Bc. RNDr., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
06.11.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV4045_dokumentace.pdf (959 kB) - 23.10.2007 10:54:58
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV4045_infDokumentace.doc (39 kB) - 23.10.2007 10:54:59
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
03.03.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV4045_posudek.pdf (430 kB) - 13.02.2008 12:11:17
Informace o posudku: OV4045_infPosudek.doc (39 kB) - 13.02.2008 12:31:40
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
26.03.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV4045_inf1VP.doc (32 kB) - 18.03.2008 13:58:05
Zápis z 1. veřejného projednání: OV4045_zapis1VP.doc (49 kB) - 08.04.2008 09:47:44
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
06.06.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV4045_zaveryStan.doc (161 kB) - 02.06.2008 12:47:28
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
KarlovarskýSokolovObvodní báňský úřad Sokolov
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: