Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8075
Název záměru: Těžba a úprava štěrkopísku v Uherském Ostrohu
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: OV8075_duvodyUkonceni.pdf (110 kB) - 21.08.2012 07:15:47
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajUherské HradištěUherský OstrohUherský Ostroh
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 21.08.2012 08:15
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: František Jampílek, Na Pruhu 335, 250 89 Lázně Toušeň
IČ oznamovatele: 49495950
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.02.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Text oznámení záměru: OV8075_oznameni.pdf (3704 kB) - 11.02.2008 16:35:34
Informace o oznámení: OV8075_infOznam.doc (62 kB) - 11.02.2008 16:36:49
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.04.2008
Závěry zjišťovacího řízení: OV8075_zjistovaci.DOC (89 kB) - 27.03.2008 14:15:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýUherské HradištěMěstský úřad Uherské Hradiště
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Žídková Pavla Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
06.12.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV8075_dokumentace.pdf (6533 kB) - 24.11.2010 08:19:25
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV8075_infDokumentace.pdf (213 kB) - 25.11.2010 07:48:55
Vrácení dokumentace: OV8075_vraceni.PDF (1330 kB) - 30.04.2009 07:41:29
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
22.06.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV8075_posudek.zip (851 kB) - 07.06.2011 07:21:19
Informace o posudku: OV8075_infPosudek.PDF (276 kB) - 07.06.2011 07:21:31
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV8075_inf1VP.pdf (78 kB) - 13.07.2011 09:40:02
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: