Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP357
Název záměru: Těžba a úprava kameniva z odvalu šachty č. 19
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPříbramDubenecDubenec u Příbramě
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 17.05.2016 09:07
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.
IČ oznamovatele: 45273910
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Tomášek Josef Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
12.09.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP357_dokumentace.zip (24008 kB) - 12.09.2011 10:14:08
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP357_infDokumentace.pdf (131 kB) - 12.09.2011 10:14:58
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
09.12.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP357_posudek.zip (972 kB) - 12.12.2011 10:41:49
Informace o posudku: MZP357_infPosudek.pdf (133 kB) - 12.12.2011 10:43:27
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
29.12.2011
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP357_inf1VP.pdf (127 kB) - 22.12.2011 16:53:25
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP357_zapis1VP.pdf (134 kB) - 30.03.2012 14:42:09
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
03.04.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP357_zaveryStan.zip (770 kB) - 17.05.2016 09:07:32
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: