Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP139
Název záměru: Ekologická obnova zdroje - 1. etapa
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/3.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubiceOpatovice nad LabemOpatovice nad Labem
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 25.04.2007 09:33
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: International Power Opatovice, a.s.
IČ oznamovatele: 45534292
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP139_oznameni.pdf (6354 kB) - 20.09.2006 14:49:11
Informace o oznámení: MZP139_infOznam.tif (4261 kB) - 20.09.2006 14:49:13
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP139_zjistovaci.pdf (809 kB) - 03.11.2006 11:44:32
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP139_dokumentace.pdf (6165 kB) - 21.12.2006 10:41:52
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP139_infDokumentace.pdf (181 kB) - 21.12.2006 10:41:52
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP139_posudek.pdf (601 kB) - 27.02.2007 14:21:23
Informace o posudku: MZP139_infPosudek.tif (4261 kB) - 27.02.2007 14:21:07
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP139_inf1VP.tif (5327 kB) - 12.03.2007 14:49:18
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP139_zapis1VP.TIF (166 kB) - 25.04.2007 08:29:48
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP139_zaveryStan.pdf (1136 kB) - 25.04.2007 08:33:05
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PardubickýPardubiceMagistrát města Pardubic
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: