Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP395
Název záměru: Dobudování skládky odpadů Solecká
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.2;§4 odst. 1 písm. b
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajKarvináHorní SucháHorní Suchá
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 29.01.2013 13:18
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Depos Horní Suchá, a.s., Solecká 1/1321, 735 35 Horní Suchá
IČ oznamovatele: 47677287
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Žídková Pavla Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
21.08.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 20.09.2012
Text dokumentace: MZP395_dokumentace.zip (57173 kB) - 14.08.2012 09:50:28
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP395_infDokumentace.pdf (138 kB) - 14.08.2012 09:50:28
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
26.11.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 27.12.2012
Text posudku: MZP395_posudek.pdf (339 kB) - 09.11.2012 16:27:28
Informace o posudku: MZP395_infPosudek.pdf (139 kB) - 09.11.2012 16:27:28
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
05.02.2013
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP395_zaveryStan.pdf (233 kB) - 29.01.2013 13:18:46
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: