Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA836
Název záměru: Obytný soubor Na Výhledu, Praha 11, k.ú. Chodov
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: PHA836_duvodyUkonceni.pdf (348 kB) - 18.04.2018 16:15:22
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaChodov
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 18.04.2018 16:15
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SELEQUNE, s.r.o., Legerova 616/78, 1200 Praha 2
IČ oznamovatele: 28984218
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.11.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 03.12.2012
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: PHA836_oznameni.zip (151611 kB) - 12.11.2012 14:59:44
Informace o oznámení: PHA836_infOznam.PDF (264 kB) - 12.11.2012 14:42:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.01.2013
Závěry zjišťovacího řízení: PHA836_zjistovaci.PDF (7291 kB) - 08.01.2013 14:34:56
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA836_infZjistovaci.PDF (115 kB) - 08.01.2013 15:44:33
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 11
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Jareš Radek Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
15.07.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 15.08.2014
Text dokumentace: PHA836_dokumentace.zip (79162 kB) - 15.07.2014 15:37:51
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA836_infDokumentace.pdf (249 kB) - 15.07.2014 15:37:51
Vrácení dokumentace: PHA836_vraceni.PDF (280 kB) - 16.12.2014 13:34:58
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: