Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP447
Název záměru: POPD DNT Hlubina – vydobytí části zásob hnědého uhlí v konečných svazích lomu DNT hlubinnou dobývací metodou
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovDroužkoviceDroužkovice
Ústecký krajChomutovSpořiceSpořice
Ústecký krajChomutovČernoviceČernovice u Chomutova
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 23.02.2016 08:50
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Severočeské doly a.s., Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov
IČ oznamovatele: 49901982
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.10.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 04.11.2014
Zpracovatel oznámení: Motl Luboš Mgr.
Text oznámení záměru: MZP447_oznameni.docx (10622 kB) - 13.10.2014 19:02:47
Informace o oznámení: MZP447_infOznam.pdf (141 kB) - 13.10.2014 19:02:47
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.12.2014
Závěry zjišťovacího řízení: MZP447_zjistovaci.zip (5440 kB) - 08.12.2014 09:56:41
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP447_infZjistovaci.pdf (128 kB) - 08.12.2014 09:56:41
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Motl Luboš Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
03.06.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 03.07.2015
Text dokumentace: MZP447_dokumentace.pdf (42419 kB) - 01.06.2015 13:19:43
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Přílohy dokumentace
MZP447_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (62241 kB) - 01.06.2015 16:37:20
Informace o dokumentaci: MZP447_infDokumentace.pdf (130 kB) - 01.06.2015 13:19:43
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
13.10.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 12.11.2015
Text posudku: MZP447_posudek.pdf (700 kB) - 08.10.2015 14:11:12
Informace o posudku: MZP447_infPosudek.pdf (131 kB) - 08.10.2015 14:11:12
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
06.11.2015
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP447_inf1VP.pdf (128 kB) - 05.11.2015 10:31:40
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP447_zapis1VP.pdf (127 kB) - 23.02.2016 08:47:33
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
29.02.2016
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP447_zaveryStan.zip (10960 kB) - 23.02.2016 08:50:26
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: