Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8004
Název záměru: Zařízení pro nakládání s odpady v areálu PSG a,s, v Otrokovicích
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajZlínOtrokoviceOtrokovice
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 27.12.2002 07:58
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: NATUR-ODPADY s.r.o., Valašské Meziříčí
IČ oznamovatele: 25373803
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV8004_oznameni.doc (7854 kB) - 26.07.2002 10:56:28
Informace o oznámení: OV8004_infOznam.doc (25 kB) - 26.07.2002 09:19:59
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV8004_zjistovaci.doc (314 kB) - 06.09.2002 06:41:37
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Žídková Pavla Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV8004_infDokumentace.doc (25 kB) - 06.09.2002 06:50:00
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV8004_posudek.doc (216 kB) - 07.10.2002 11:21:56
Informace o posudku: OV8004_infPosudek.doc (28 kB) - 08.10.2002 09:27:30
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV8004_inf1VP.doc (28 kB) - 14.05.2003 06:53:40
Zápis z 1. veřejného projednání: OV8004_zapis1VP.doc (34 kB) - 06.11.2002 08:26:30
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV8004_zaveryStan.doc (59 kB) - 14.05.2003 06:57:47
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: