Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK773
Název záměru: K.ú. Předlice - rekultivace Dolu 5. května - terénní úpravy
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Zařazení: II/1.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajÚstí nad LabemÚstí nad LabemPředlice
Poznámka: Přílohy k oznámení (300 MB) jsou k dispozici na krajském úřadě, nebo po domluvě ke stažení z datové úschovny.
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 06.05.2020 13:39
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Teplárna Trmice, a.s., Edisonova 453, 400 04 Trmice
IČ oznamovatele: 28707052
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.02.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Starý Jiří RNDr.
Text oznámení záměru: ULK773_oznameni.pdf (11414 kB) - 01.02.2012 12:32:54
Informace o oznámení: ULK773_infOznam.pdf (369 kB) - 02.02.2012 10:12:14
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.04.2012
Závěry zjišťovacího řízení: ULK773_zjistovaci.pdf (3319 kB) - 02.04.2012 11:55:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Starý Jiří RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
18.01.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 16.02.2013
Text dokumentace: ULK773_dokumentace.zip (116306 kB) - 09.01.2013 14:39:42
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ULK773_infDokumentace.pdf (29 kB) - 18.01.2013 09:39:50
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
19.06.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 18.07.2013
Text posudku: ULK773_posudek.zip (4116 kB) - 25.06.2013 10:59:42
Informace o posudku: ULK773_infPosudek.pdf (30 kB) - 24.06.2013 15:32:08
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
02.09.2013
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ULK773_zaveryStan.pdf (119 kB) - 02.09.2013 09:03:51
Prodloužení stanoviska: ULK773_prodlouzeniStan.pdf (362 kB) - 06.05.2020 13:39:03
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: