Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP372
Název záměru: Rekonstrukce výrobny HCl
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/7.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajÚstí nad LabemÚstí nad LabemÚstí nad Labem
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 21.10.2016 08:07
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s., Revoluční 86, 400 32 Ústí nad Labem
IČ oznamovatele: 25006223
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.02.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vohralíková Jana Ing.
Text oznámení záměru: MZP372_oznameni.zip (13124 kB) - 14.02.2012 16:00:05
Informace o oznámení: MZP372_infOznam.pdf (137 kB) - 13.02.2012 10:45:32
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.04.2012
Závěry zjišťovacího řízení: MZP372_zjistovaci.zip (1459 kB) - 06.04.2012 07:43:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vohralíková Jana Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace: MZP372_prepracovana.zip (52556 kB) - 12.11.2012 09:51:58
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
13.11.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 13.12.2012
Text posudku: MZP372_posudek.pdf (424 kB) - 12.11.2012 08:24:01
Informace o posudku: MZP372_infPosudek.pdf (133 kB) - 12.11.2012 08:24:01
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
17.01.2013
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP372_zaveryStan.zip (437 kB) - 21.10.2016 08:07:38
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: