Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP250
Název záměru: Geotermální elektrárna Dětřichov
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/2.11
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajLiberecDětřichovDětřichov u Frýdlantu
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 04.01.2011 09:24
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: GEOTERM CZ s.r.o., České Mládeže 387/161, 460 08 Liberec 8 - Dolní Hanychov
IČ oznamovatele: 27350754
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.01.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru: MZP250_oznameni.doc (3595 kB) - 21.01.2009 12:24:51
Informace o oznámení: MZP250_infOznam.pdf (155 kB) - 21.01.2009 12:24:51
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.03.2009
Závěry zjišťovacího řízení: MZP250_zjistovaci.pdf (2134 kB) - 13.03.2009 17:10:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
04.08.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP250_dokumentace.zip (9242 kB) - 28.07.2009 14:52:18
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP250_infDokumentace.pdf (149 kB) - 28.07.2009 14:52:18
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
11.02.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP250_posudek.zip (1638 kB) - 03.02.2010 14:09:18
Informace o posudku: MZP250_infPosudek.pdf (47 kB) - 03.02.2010 14:09:18
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
06.01.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MZP250_zaveryStan.pdf (118 kB) - 04.01.2011 09:23:47
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: