Záměry na území ČR
Kód záměru: OV2010
Název záměru: Rozšíření těžby bentonitu v chráněném ložiskovém území Maršov
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajTáborMalšiceMaršov u Tábora
Příslušný úřad: MŽP OVSS II
Datum a čas posledních úprav: 15.03.2007 14:19
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: LITH s.r.o.
IČ oznamovatele: 25039687
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Horák Jan RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV2010_oznameni.doc (2213 kB) - 14.03.2006 13:38:27
Informace o oznámení: OV2010_infOznam.doc (41 kB) - 14.03.2006 13:38:29
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV2010_zjistovaci.doc (49 kB) - 28.04.2006 06:21:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Horák Jan RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV2010_dokumentace.doc (1133 kB) - 17.08.2006 07:48:11
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV2010_infDokumentace.doc (41 kB) - 17.08.2006 07:48:12
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
01.12.2006
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV2010_posudek.doc (403 kB) - 03.01.2007 12:55:36
Informace o posudku: OV2010_infPosudek.doc (42 kB) - 03.01.2007 12:55:37
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
11.01.2007
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV2010_inf1VP.doc (45 kB) - 05.01.2007 13:15:51
Zápis z 1. veřejného projednání: OV2010_zapis1VP.doc (45 kB) - 15.03.2007 14:18:02
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
19.03.2007
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV2010_zaveryStan.doc (137 kB) - 15.03.2007 14:19:23
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýPříbramObecní úřad Petrovice
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: