Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1976
Název záměru: CPI Park Plzeň
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/106;II/109;II/110
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňRadčice u Plzně
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 13.04.2022 14:06
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Czech Property Investments, a.s., Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1
IČ oznamovatele: 42716161
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.09.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 08.10.2021
Zpracovatel oznámení: Postbiegl Stanislav Ing.
Text oznámení záměru: PLK1976_oznameni.zip (71306 kB) - 08.09.2021 08:01:39
Informace o oznámení: PLK1976_infOznam.zip (408 kB) - 08.09.2021 08:01:39
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.10.2021
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1976_zjistovaci.zip (3816 kB) - 26.10.2021 11:30:26
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1976_infZjistovaci.pdf (450 kB) - 26.10.2021 11:30:26
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Postbiegl Stanislav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
05.01.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 04.02.2022
Text dokumentace: PLK1976_dokumentace.zip (98255 kB) - 05.01.2022 09:05:28
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PLK1976_infDokumentace.zip (401 kB) - 05.01.2022 09:24:20
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PLK1976_posudek.pdf (931 kB) - 13.04.2022 14:06:19
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
13.04.2022
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PLK1976_zaveryStan.pdf (270 kB) - 13.04.2022 10:32:50
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: