Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK1080
Název záměru: Hornická činnost na ložisku Krásný Dvůr - Podbořany (B3 111200) v DP Podbořany (60206)
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/79
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLounyPodbořanyBuškovice
Ústecký krajLounyPodbořanyHlubany
Ústecký krajLounyPodbořanyPodbořany
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.10.2020 12:19
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Kaolin Hlubany, a.s., Hlubany 63, 441 01 Podbořany
IČ oznamovatele: 48288195
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.02.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 16.03.2019
Zpracovatel oznámení: Motl Luboš Mgr.
Text oznámení záměru: ULK1080_oznameni.pdf (5564 kB) - 13.02.2019 10:27:37
Informace o oznámení: ULK1080_infOznam.zip (175 kB) - 11.03.2019 08:05:07
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.03.2019
Závěry zjišťovacího řízení: ULK1080_zjistovaci.pdf (768 kB) - 28.03.2019 07:29:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Motl Luboš Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
15.07.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 14.08.2020
Text dokumentace: ULK1080_dokumentace.pdf (34472 kB) - 14.07.2020 08:48:01
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Přílohy dokumentace
ULK1080_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (23796 kB) - 14.07.2020 08:48:01
Informace o dokumentaci: ULK1080_infDokumentace.zip (156 kB) - 03.08.2020 09:01:30
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK1080_posudek.pdf (863 kB) - 15.10.2020 12:18:18
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
15.10.2020
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ULK1080_zaveryStan.pdf (1481 kB) - 15.10.2020 12:19:47
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: