Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP169
Název záměru: Výroba expandovaného polystyrénu (EPS) - závod Lipník nad Bečvou
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajPřerovLipník nad BečvouLipník nad Bečvou
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 21.11.2007 08:37
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: RIGIPS s.r.o., Počernická 272/96, 108 03 Praha 10
IČ oznamovatele: 41193954
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Ambrož Josef Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP169_oznameni.zip (28114 kB) - 22.06.2007 09:04:38
Informace o oznámení: MZP169_infOznam.pdf (132 kB) - 22.06.2007 09:04:38
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP169_zjistovaci.pdf (154 kB) - 10.08.2007 08:37:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýPřerovMěstský úřad Lipník nad Bečvou
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP169_posudek.zip (12818 kB) - 19.09.2007 11:31:23
Informace o posudku: MZP169_infPosudek.PDF (75 kB) - 19.09.2007 11:32:39
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP169_inf1VP.pdf (92 kB) - 03.10.2007 16:01:12
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP169_zapis1VP.PDF (550 kB) - 21.11.2007 08:35:48
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
05.12.2007
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP169_zaveryStan.PDF (1135 kB) - 21.11.2007 08:36:42
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýPřerovMěstský úřad Lipník nad Bečvou
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: