Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP407
Název záměru: Přemístění odbavení cestujících do nového Terminálu Jana Kašpara
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/9.2;II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubicePardubicePopkovice
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 03.09.2013 12:12
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: East Bohemian Airport a.s.
IČ oznamovatele: 48154938
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
16.01.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 15.02.2013
Text dokumentace: MZP407_dokumentace.zip (61887 kB) - 16.01.2013 12:05:08
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP407_infDokumentace.pdf (75 kB) - 16.01.2013 12:05:08
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
13.06.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 15.07.2013
Text posudku: MZP407_posudek.7z (1446 kB) - 12.06.2013 12:11:14
Informace o posudku: MZP407_infPosudek.pdf (139 kB) - 12.06.2013 12:11:14
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
03.07.2013
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP407_inf1VP.pdf (108 kB) - 02.07.2013 13:53:22
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP407_zapis1VP.pdf (204 kB) - 03.09.2013 12:12:11
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
03.09.2013
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MZP407_zaveryStan.pdf (315 kB) - 03.09.2013 12:08:17
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: