Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4188
Název záměru: Dodatečné povolení areálu HP - Pelzer, Žatec
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/42
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLounyŽatecŽatec
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 05.04.2022 09:36
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: HP - Pelzer s.r.o., Pod Kyjovem 18, 322 00 Plzeň
IČ oznamovatele: 40524604
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.06.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 13.07.2019
Zpracovatel oznámení: Pačesná Daniela RNDr., Ph.D.
Text oznámení záměru: OV4188_oznameni.zip (59187 kB) - 04.06.2019 07:44:54
Informace o oznámení: OV4188_infOznam.pdf (82 kB) - 10.06.2019 14:49:10
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV4188_zjistovaci.zip (1308 kB) - 07.08.2019 11:25:34
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pačesná Daniela RNDr., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
15.12.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 14.01.2021
Text dokumentace: OV4188_dokumentace.pdf (3550 kB) - 02.01.2020 08:13:47
Text přepracované/doplněné dokumentace: OV4188_prepracovana.zip (74707 kB) - 04.12.2020 10:18:16
Přílohy k dokumentaci: přílohy dokumentace
OV4188_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (58668 kB) - 02.01.2020 08:13:47
Informace o dokumentaci: OV4188_infDokumentace.pdf (160 kB) - 09.12.2020 09:36:18
Vrácení dokumentace: OV4188_vraceni.pdf (86 kB) - 09.03.2020 09:23:22
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV4188_posudek.pdf (1072 kB) - 07.04.2021 10:43:21
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
10.02.2021
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV4188_inf1VP.pdf (173 kB) - 09.02.2021 14:20:24
Zápis z 1. veřejného projednání: OV4188_zapis1VP.pdf (208 kB) - 07.04.2021 10:43:42
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
07.04.2022
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV4188_zaveryStan.pdf (370 kB) - 05.04.2022 09:36:15
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: