Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP321
Název záměru: Zpracování odvalu č. 11 na tříděné kamenivo
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPříbramDubenecDubenec u Příbramě
Středočeský krajPříbramPříbramBytíz
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 09.05.2012 11:28
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ECOINVEST PŘÍBRAM, s.r.o.
IČ oznamovatele: 62954024
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.12.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Text oznámení záměru: MZP321_oznameni.zip (24617 kB) - 15.12.2010 11:00:41
Informace o oznámení: MZP321_infOznam.pdf (77 kB) - 07.01.2011 15:01:21
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.02.2011
Závěry zjišťovacího řízení: MZP321_zjistovaci.zip (7747 kB) - 21.02.2011 12:57:46
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
31.01.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP321_posudek.zip (2266 kB) - 31.01.2012 16:37:26
Informace o posudku: MZP321_infPosudek.pdf (208 kB) - 31.01.2012 16:37:26
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
27.02.2012
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP321_inf1VP.pdf (128 kB) - 28.02.2012 11:58:12
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP321_zapis1VP.pdf (139 kB) - 02.05.2012 10:52:04
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
03.05.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP321_zaveryStan.pdf (291 kB) - 02.05.2012 10:53:52
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: