Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP271
Název záměru: Pískovna Věrovany
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucVěrovanyVěrovany
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 03.03.2016 14:08
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: František Jampílek
IČ oznamovatele: 49495950
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Text oznámení záměru: MZP271_oznameni.zip (25594 kB) - 07.07.2009 14:33:20
Informace o oznámení: MZP271_infOznam.PDF (198 kB) - 02.03.2010 14:50:32
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.08.2009
Závěry zjišťovacího řízení: MZP271_zjistovaci.zip (3412 kB) - 14.08.2009 10:32:33
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Žídková Pavla Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP271_dokumentace.zip (40141 kB) - 13.01.2010 14:21:48
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP271_infDokumentace.pdf (41 kB) - 13.01.2010 15:58:00
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
10.07.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP271_posudek.zip (33335 kB) - 30.06.2010 14:48:00
Informace o posudku: MZP271_infPosudek.pdf (77 kB) - 30.06.2010 14:46:33
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
10.08.2010
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP271_inf1VP.pdf (70 kB) - 10.08.2010 08:14:14
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP271_zapis1VP.pdf (85 kB) - 27.10.2010 09:31:42
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
02.11.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP271_zaveryStan.zip (636 kB) - 03.03.2016 14:08:23
Prodloužení stanoviska: MZP271_prodlouzeniStan.zip (254 kB) - 09.02.2015 16:57:19
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: