Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK331
Název záměru: Odbavovací terminál s parkovacími a zpevněnými plochami
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: PAK331_duvodyUkonceni.pdf (132 kB) - 02.01.2013 09:56:08
Zařazení: I/9.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubicePardubicePopkovice
Pardubický krajPardubicePardubiceSvítkov
Pardubický krajPardubiceTřebosiceTřebosice
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.01.2013 09:56
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., Letiště Pardubice, 530 06 Pardubice
IČ oznamovatele: 48154938
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.02.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: PAK331_oznameni.pdf (4840 kB) - 30.01.2008 16:47:55
Informace o oznámení: PAK331_infOznam.doc (52 kB) - 30.01.2008 16:47:55
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.03.2008
Závěry zjišťovacího řízení: PAK331_zjistovaci.doc (94 kB) - 10.03.2008 16:58:41
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
27.03.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PAK331_dokumentace.pdf (4956 kB) - 27.03.2008 12:19:26
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PAK331_infDokumentace.doc (49 kB) - 27.03.2008 12:19:27
Vrácení dokumentace: PAK331_vraceni.PDF (178 kB) - 08.01.2009 18:34:24
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
11.09.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PAK331_posudek.zip (32212 kB) - 08.09.2008 15:31:08
Informace o posudku: PAK331_infPosudek.PDF (99 kB) - 08.09.2008 15:31:08
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
30.09.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PAK331_inf1VP.PDF (57 kB) - 19.09.2008 12:17:22
Zápis z 1. veřejného projednání: PAK331_zapis1VP.PDF (91 kB) - 08.01.2009 18:33:51
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Záměr byl posuzován KÚ dle II/10.6, před pověřením posudkáře MŽP provedlo zařazení do I/9.2 - následné procesní náležitosti jsou v kompetenci MŽP. Vrácení dokumentace bylo zveřejněno na úřední desce dotčeného kraje dne 15.1.2009.