Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA280
Název záměru: Rozšíření haly galvanických úprav LETOV LETECKÁ VÝROBA s.r.o., Praha 18, k.ú. Letňany
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.15
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaLetňany
Poznámka: objekt v areálu bývalého komplexu Rudý Letov v ul. Beranových
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 04.03.2008 17:41
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: LETOV LETECKÁ VÝROBA s.r.o., Beranových 65, 19902 Praha 18
IČ oznamovatele: 26131820
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru: PHA280_oznameni.zip (21724 kB) - 13.12.2006 11:57:50
Informace o oznámení: PHA280_infOznam.pdf (264 kB) - 13.12.2006 11:49:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PHA280_zjistovaci.pdf (747 kB) - 31.05.2007 12:44:01
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 18
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PHA280_dokumentace.zip (19865 kB) - 01.10.2007 10:02:03
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA280_infDokumentace.pdf (219 kB) - 01.10.2007 09:34:13
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
21.12.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PHA280_posudek.zip (5227 kB) - 21.12.2007 15:07:40
Informace o posudku: PHA280_infPosudek.pdf (220 kB) - 21.12.2007 15:05:51
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
18.01.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA280_inf1VP.pdf (133 kB) - 18.01.2008 16:09:53
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA280_zapis1VP.doc (110 kB) - 04.03.2008 17:37:28
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
04.03.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PHA280_zaveryStan.pdf (2373 kB) - 04.03.2008 17:40:59
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 18
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: