Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA311
Název záměru: Rozšíření využití odpadů při výrobě cementového slínku v cementárně Radotín, Praha 16
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaRadotín
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 12.08.2008 09:35
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Českomoravský cement, a.s., nástupnická spol.,Mokrá 359, 664 04 Mokrá - Horákov
IČ oznamovatele: 26209578
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Text oznámení záměru: PHA311_oznameni.pdf (5490 kB) - 25.01.2007 10:37:54
Informace o oznámení: PHA311_infOznam.pdf (243 kB) - 25.01.2007 12:38:26
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PHA311_zjistovaci.pdf (1663 kB) - 17.05.2007 15:54:46
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 16
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Tomášek Josef Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
30.11.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PHA311_dokumentace.zip (4688 kB) - 30.11.2007 12:00:22
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA311_infDokumentace.pdf (136 kB) - 30.11.2007 12:00:22
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
27.05.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PHA311_posudek.zip (8161 kB) - 28.05.2008 08:37:14
Informace o posudku: PHA311_infPosudek.pdf (127 kB) - 28.05.2008 08:31:21
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
11.06.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA311_inf1VP.pdf (123 kB) - 13.06.2008 08:28:32
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA311_zapis1VP.doc (107 kB) - 12.08.2008 08:32:24
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
12.08.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PHA311_zaveryStan.pdf (3122 kB) - 12.08.2008 08:34:45
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 16
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: