Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK955
Název záměru: Terénní úpravy pozemku ppč. 1215 k.ú. Havraň - rekultivace bývalé pískovny v Havrani zavezením inertními materiály
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/2.10;II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajMostHavraňHavraň
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.04.2019 10:20
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Jan Rajter, Moravěves č.p. 8, 434 01 Havraň
IČ oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.02.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 16.03.2016
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru: ULK955_oznameni.docx (2153 kB) - 23.02.2016 13:28:17
Informace o oznámení: ULK955_infOznam.pdf (44 kB) - 23.02.2016 13:28:17
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.04.2016
Závěry zjišťovacího řízení: ULK955_zjistovaci.zip (568 kB) - 07.04.2016 10:26:58
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK955_infZjistovaci.pdf (36 kB) - 07.04.2016 10:26:58
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Březová Kateřina Bc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
07.01.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 06.02.2019
Text dokumentace: ULK955_dokumentace.zip (26795 kB) - 04.01.2019 08:57:08
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK955_posudek.pdf (758 kB) - 08.04.2019 10:20:02
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
08.04.2019
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ULK955_zaveryStan.pdf (617 kB) - 08.04.2019 10:17:30
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: