Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK503
Název záměru: Zařízení pro zpracování biodegradabilního odpadu Jičín
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajJičínJičínJičín
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.06.2010 08:52
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZO ČSOP Křižánky
IČ oznamovatele: 44477384
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: HKK503_oznameni.pdf (2450 kB) - 28.08.2009 11:18:13
Informace o oznámení: HKK503_infOznam.pdf (158 kB) - 28.08.2009 11:18:13
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: HKK503_zjistovaci.pdf (209 kB) - 01.10.2009 12:02:54
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Dvořáková Irena RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: HKK503_dokumentace.zip (33746 kB) - 07.12.2009 10:36:02
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: HKK503_infDokumentace.pdf (158 kB) - 03.12.2009 13:38:15
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
20.04.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: HKK503_posudek.zip (15766 kB) - 20.04.2010 09:04:03
Informace o posudku: HKK503_infPosudek.pdf (156 kB) - 20.04.2010 09:04:03
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
28.04.2010
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
HKK503_inf1VP.pdf (155 kB) - 28.04.2010 13:01:03
Zápis z 1. veřejného projednání: HKK503_zapis1VP.pdf (204 kB) - 01.06.2010 08:45:18
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
18.06.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: HKK503_zaveryStan.pdf (370 kB) - 18.06.2010 07:52:09
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: