Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP020
Název záměru: Rozšíření lakovacích kapacit Impress a.s. Skřivany
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajHradec KrálovéSkřivanySkřivany
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 08.04.2003 09:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Impress, a.s., Skřivany
IČ oznamovatele: 46506381
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP020_oznameni.doc (5456 kB) - 30.08.2002 08:29:22
Informace o oznámení: MZP020_infOznam.doc (41 kB) - 30.08.2002 08:29:22
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP020_zjistovaci.doc (1157 kB) - 23.10.2002 09:49:01
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Plachý Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP020_dokumentace.doc (5556 kB) - 05.12.2002 16:12:11
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP020_infDokumentace.doc (41 kB) - 05.12.2002 16:12:14
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP020_posudek.doc (260 kB) - 20.01.2003 13:32:21
Informace o posudku: MZP020_infPosudek.doc (39 kB) - 20.01.2003 14:40:06
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP020_inf1VP.doc (31 kB) - 07.02.2003 09:34:08
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP020_zapis1VP.doc (51 kB) - 08.04.2003 08:40:28
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP020_zaveryStan.doc (65 kB) - 31.03.2003 14:32:58
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: