Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1902
Název záměru: Výroba bioethanolu s projektovanou kapacitou 57 670 tun/rok
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/8.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKutná HoraVrdyVrdy
Poznámka: umístění v areálu Ethanol Energy a.s., Vrdy, úřad následného řízení - Integrované povolení bude vydávat Krajský úřad Středočeského kraje Investor souhlasí s prodloužením termínu na vyjádření obce Vrdy (požadevek obce Vrdy) ke zveřejněné dokumentaci EIA do 15.1.2016 z důvodu zohlednění výstupů ze zkušebního provozu závodu. Krajský úřad dopisem ze dne 6.1.2015 vrátil dokumentaci dne 11. 1. 2015 oznamovateli k doplnění (na základě doporučení zpracovatele posudku a obdržených vyjádření k dokumentaci).
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.08.2016 11:04
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ethanol Energy a.s., Školská 118, 285 71 Vrdy
IČ oznamovatele: 25502492
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.06.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 20.07.2015
Zpracovatel oznámení: Píša Radek Ing.
Text oznámení záměru: STC1902_oznameni.zip (23681 kB) - 22.06.2015 14:01:33
Informace o oznámení: STC1902_infOznam.doc (63 kB) - 22.06.2015 17:14:27
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.08.2015
Závěry zjišťovacího řízení: STC1902_zjistovaci.zip (1265 kB) - 13.08.2015 09:49:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1902_infZjistovaci.doc (61 kB) - 13.08.2015 09:49:40
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýKutná HoraMěstský úřad Čáslav
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Píša Radek Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
27.10.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 26.11.2015
Text dokumentace: STC1902_dokumentace.zip (36552 kB) - 19.10.2015 17:08:44
Text přepracované/doplněné dokumentace: STC1902_prepracovana.zip (66360 kB) - 18.05.2016 17:42:12
Informace o dokumentaci: STC1902_infDokumentace.doc (69 kB) - 21.10.2015 07:39:03
Vrácení dokumentace: STC1902_vraceni.zip (3743 kB) - 11.01.2016 13:06:58
STC1902_vraceni.zip (4810 kB) - 18.01.2016 10:29:52
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
26.05.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 25.06.2016
Text posudku: STC1902_posudek.zip (66807 kB) - 18.05.2016 17:32:56
Informace o posudku: STC1902_infPosudek.doc (66 kB) - 18.05.2016 17:34:12
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
15.06.2016
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC1902_inf1VP.doc (60 kB) - 15.06.2016 10:17:17
Zápis z 1. veřejného projednání: STC1902_zapis1VP.zip (337 kB) - 18.07.2016 16:35:45
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
08.08.2016
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC1902_zaveryStan.zip (3270 kB) - 08.08.2016 11:04:56
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: