Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK155
Název záměru: HCU REVAMP Nový hydrokrak - zvýšení kapacity a konverze
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/7.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajMostLitvínovZáluží u Litvínova
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.03.2006 13:15
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Záluží 2, 436 01 Litvínov
IČ oznamovatele: 62741772
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: ULK155_oznameni.doc (5671 kB) - 27.07.2005 12:16:37
Informace o oznámení: ULK155_infOznam.doc (52 kB) - 27.07.2005 12:16:37
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: ULK155_zjistovaci.zip (1008 kB) - 29.09.2005 12:49:35
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ULK155_dokumentace.pdf (3811 kB) - 14.11.2005 10:06:33
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ULK155_infDokumentace.doc (51 kB) - 14.11.2005 10:06:33
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK155_posudek.doc (326 kB) - 14.02.2006 09:28:59
Informace o posudku: ULK155_infPosudek.doc (52 kB) - 14.02.2006 09:30:15
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ULK155_inf1VP.doc (49 kB) - 08.03.2006 14:50:46
Zápis z 1. veřejného projednání: ULK155_zapis1VP.doc (45 kB) - 15.03.2006 08:43:22
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ULK155_zaveryStan.pdf (3175 kB) - 15.03.2006 13:15:17
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: