Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4019
Název záměru: Stanovení dobývacího prostoru Jenišov pro výhradní ložisko kaolinu Jenišov - výsypka
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajKarlovy VaryJenišovJenišov
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Oznamovatel: Sedlecký kaolin a.s., Božičany 167
IČO oznamovatele: 63509911
Datum a čas posledních úprav: 17.01.2019 12:02
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Licková Gabriela Bc. RNDr., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV4019_oznameni.zip (5572 kB) - 07.06.2004 11:44:38
Informace o oznámení: OV4019_infOznam.doc (42 kB) - 28.05.2004 09:34:35
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV4019_zjistovaci.doc (37 kB) - 15.07.2004 10:21:27
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV4019_posudek.doc (386 kB) - 01.11.2004 12:00:11
Informace o posudku: OV4019_infPosudek.doc (43 kB) - 01.11.2004 10:59:35
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV4019_inf1VP.doc (59 kB) - 23.11.2004 11:05:49
Zápis z 1. veřejného projednání: OV4019_zapis1VP.pdf (306 kB) - 03.01.2018 08:18:41
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV4019_zaveryStan.zip (522 kB) - 17.01.2019 12:02:09
Prodloužení stanoviska: OV4019_prodlouzeniStan.zip (544 kB) - 14.01.2019 12:57:27
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: