Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC1012
Název záměru: Průmyslový park Chotoviny - jih; D3 EXIT 70
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/106
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajTáborChotovinyLiderovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.12.2022 06:37
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: RotaGroup a.s., Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4-Michle a ANTRACIT PROPERTY s.r.o, Lihovarská 689/40a, 718 00 Ostrava 18
IČ oznamovatele: 27967344
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.02.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 27.03.2022
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: JHC1012_oznameni.zip (33402 kB) - 25.02.2022 10:27:52
Informace o oznámení: JHC1012_infOznam.pdf (162 kB) - 25.02.2022 10:27:52
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.04.2022
Závěry zjišťovacího řízení: JHC1012_zjistovaci.pdf (223 kB) - 12.04.2022 09:18:41
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Nešpor Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
24.08.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 23.09.2022
Text dokumentace: JHC1012_dokumentace.pdf (8020 kB) - 24.08.2022 08:59:35
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Koordinační situace
JHC1012_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (3336 kB) - 24.08.2022 08:59:35
Vypořádání připomínek k oznámení
JHC1012_prilohaDokumentaceDOC_2.pdf (257 kB) - 24.08.2022 09:00:11
Hydrogeololog - vypořádání
JHC1012_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (397 kB) - 24.08.2022 09:01:37
Akustická studie
JHC1012_prilohaDokumentaceDOC_4.pdf (7257 kB) - 24.08.2022 09:02:02
Měření hluku Chotoviny
JHC1012_prilohaDokumentaceDOC_5.pdf (6534 kB) - 24.08.2022 09:02:30
Žádost o stanovení referenčních bodů
JHC1012_prilohaDokumentaceDOC_6.pdf (924 kB) - 24.08.2022 09:07:59
Obec Chotoviny - referenční body
JHC1012_prilohaDokumentaceDOC_7.pdf (110 kB) - 24.08.2022 09:08:40
Rozptylová studie
JHC1012_prilohaDokumentaceDOC_8.pdf (5544 kB) - 24.08.2022 09:08:59
Krajinný ráz
JHC1012_prilohaDokumentaceDOC_9.pdf (4070 kB) - 24.08.2022 09:09:38
Krajinný ráz - komentář
JHC1012_prilohaDokumentaceDOC_10.pdf (137 kB) - 24.08.2022 09:10:08
Sadové úpravy
JHC1012_prilohaDokumentaceDOC_11.pdf (1030 kB) - 24.08.2022 09:10:27
Situace - sadové úpravy
JHC1012_prilohaDokumentaceDOC_12.pdf (1641 kB) - 24.08.2022 09:10:47
HG průzkum - vrty
JHC1012_prilohaDokumentaceDOC_13.pdf (4525 kB) - 24.08.2022 09:11:58
Vyjádření hydrogeologa
JHC1012_prilohaDokumentaceDOC_14.pdf (291 kB) - 24.08.2022 09:19:42
Posudek - vsakování
JHC1012_prilohaDokumentaceDOC_15.pdf (5703 kB) - 24.08.2022 09:20:24
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví
JHC1012_prilohaDokumentaceDOC_16.pdf (1431 kB) - 24.08.2022 09:21:05
Informace o dokumentaci: JHC1012_infDokumentace.pdf (164 kB) - 24.08.2022 09:25:17
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHC1012_posudek.pdf (875 kB) - 01.12.2022 06:36:30
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
12.10.2022
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHC1012_inf1VP.pdf (159 kB) - 12.10.2022 09:24:02
Zápis z 1. veřejného projednání: JHC1012_zapis1VP.pdf (161 kB) - 01.12.2022 06:34:27
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
01.12.2022
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHC1012_zaveryStan.pdf (260 kB) - 01.12.2022 06:37:27
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýTáborMěstský úřad Tábor
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Oznamovatel ANTRACIT PROPERTY s.r.o, IČO 03292614