Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP155
Název záměru: Rozvoj závodu Vrchlabí ŠKODA AUTO a.s.
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajTrutnovVrchlabíVrchlabí
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 22.10.2007 09:57
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav
IČ oznamovatele: 00177041
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Kadlecová Zuzana RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP155_oznameni.doc (1888 kB) - 28.02.2007 16:00:50
Informace o oznámení: MZP155_infOznam.doc (49 kB) - 28.02.2007 16:00:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP155_zjistovaci.doc (67 kB) - 18.05.2007 11:35:02
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Kadlecová Zuzana RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP155_dokumentace.doc (1888 kB) - 18.05.2007 11:43:56
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP155_infDokumentace.doc (56 kB) - 01.08.2007 08:32:26
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP155_posudek.pdf (368 kB) - 17.07.2007 12:47:38
Informace o posudku: MZP155_infPosudek.doc (43 kB) - 01.08.2007 08:33:17
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP155_zaveryStan.pdf (3334 kB) - 22.10.2007 08:57:10
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
KrálovéhradeckýTrutnovMěstský úřad Vrchlabí
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: