Záměry na území ČR
Kód záměru: OV7156
Název záměru: Deemulgační stanice v areálu ČOV Havlíčkův Brod
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodHavlíčkův BrodPerknov
Příslušný úřad: MŽP OVSS VII
Datum a čas posledních úprav: 15.03.2018 07:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
IČ oznamovatele: 48173002
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Koppová Hana RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
09.01.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 08.02.2018
Text dokumentace: OV7156_dokumentace.pdf (7505 kB) - 09.01.2017 13:43:41
Text přepracované/doplněné dokumentace: OV7156_prepracovana.pdf (23341 kB) - 09.01.2018 15:30:18
Přílohy k dokumentaci: Přílohy
OV7156_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (45732 kB) - 09.01.2017 13:43:41
Informace o dokumentaci: OV7156_infDokumentace.pdf (187 kB) - 09.01.2017 13:43:41
Vrácení dokumentace: OV7156_vraceni.pdf (145 kB) - 16.11.2017 09:29:12
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV7156_posudek.pdf (846 kB) - 15.03.2018 07:43:52
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
19.03.2018
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV7156_zaveryStan.pdf (379 kB) - 15.03.2018 07:45:20
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: