Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA094
Název záměru: Multifunkční objekt HOLEŠOVICKÝ TROJÚHELNÍK, při ul. Veletržní a Strojnická, Praha 7
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaHolešovice
Poznámka: mezi ul.Veletržní,Strojnická,U Studánky,Dukelských hrdinů
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 30.10.2019 13:57
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Holešovický Trojúhelník a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec 1
IČ oznamovatele: 26899116
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Kučera Miloslav RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PHA094_oznameni.pdf (2617 kB) - 09.04.2004 14:02:47
Informace o oznámení: PHA094_infOznam.pdf (144 kB) - 09.04.2004 14:02:48
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PHA094_zjistovaci.pdf (8502 kB) - 22.06.2004 15:56:06
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Kučera Miloslav RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PHA094_dokumentace.pdf (8849 kB) - 25.01.2005 16:44:24
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA094_infDokumentace.pdf (112 kB) - 25.01.2005 16:44:24
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PHA094_posudek.doc (882 kB) - 30.05.2005 12:32:21
Informace o posudku: PHA094_infPosudek.pdf (240 kB) - 30.05.2005 12:32:22
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA094_inf1VP.pdf (209 kB) - 03.06.2005 10:16:22
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA094_zapis1VP.doc (155 kB) - 23.06.2005 08:47:55
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PHA094_zaveryStan.zip (508 kB) - 30.07.2019 13:11:54
Prodloužení stanoviska: PHA094_prodlouzeniStan.pdf (679 kB) - 30.10.2019 13:57:49
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: