Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA243
Název záměru: Administrativní centrum 5. května, k.ú. Michle, Praha 4
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaMichle
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 12.02.2008 17:41
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SKANSKA CZ a.s., Kubánské náměstí 11/1391, 105 05 Praha 10 - Vršovice
IČ oznamovatele: 26209535
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.10.2006
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Text oznámení záměru: PHA243_oznameni.pdf (4193 kB) - 09.10.2006 16:32:19
Informace o oznámení: PHA243_infOznam.pdf (135 kB) - 09.10.2006 16:32:19
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.01.2007
Závěry zjišťovacího řízení: PHA243_zjistovaci.pdf (2212 kB) - 30.01.2007 15:00:21
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 4
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
08.06.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PHA243_dokumentace.zip (63178 kB) - 08.06.2007 12:25:56
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA243_infDokumentace.pdf (126 kB) - 08.06.2007 12:25:56
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
01.11.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PHA243_posudek.zip (14810 kB) - 01.11.2007 14:30:21
Informace o posudku: PHA243_infPosudek.pdf (200 kB) - 01.11.2007 14:30:22
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
22.11.2007
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA243_inf1VP.pdf (108 kB) - 22.11.2007 10:03:18
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA243_zapis1VP.doc (323 kB) - 12.02.2008 17:38:59
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
12.02.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PHA243_zaveryStan.pdf (8610 kB) - 12.02.2008 17:40:58
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: