Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8017
Název záměru: Stanovení dobývacího prostoru Chropyně výhradního ložiska štěrkopísku Plešovec
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajKroměřížChropyněPlešovec
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 29.04.2005 09:29
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Báňský inženýřing Olomouc spol. s r.o., Jeronýmova 6, 779 00 Olomouc
IČ oznamovatele: 63475511
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Drobníčková Hana RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV8017_oznameni.doc (230 kB) - 01.10.2003 05:20:01
Informace o oznámení: OV8017_infOznam.doc (28 kB) - 01.10.2003 05:17:37
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV8017_zjistovaci.doc (159 kB) - 23.10.2003 09:05:03
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Drobníčková Hana RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV8017_dokumentace.pdf (4306 kB) - 26.11.2004 10:22:18
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV8017_infDokumentace.doc (34 kB) - 26.11.2004 10:07:49
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV8017_posudek.doc (545 kB) - 01.03.2005 06:57:51
Informace o posudku: OV8017_infPosudek.doc (36 kB) - 01.03.2005 06:55:43
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV8017_inf1VP.doc (35 kB) - 01.03.2005 07:00:11
Zápis z 1. veřejného projednání: OV8017_zapis1VP.doc (43 kB) - 06.04.2005 06:00:55
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV8017_zaveryStan.doc (94 kB) - 29.04.2005 08:29:18
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: