Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA176
Název záměru: Mobilní betonárna Stetter M 1,5 - Praha 15, k.ú. Hostivař
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: PHA176_duvodyUkonceni.pdf (393 kB) - 24.01.2013 10:58:08
Zařazení: II/6.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaHostivař
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 24.01.2013 10:58
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Jiří Veleba, Celsiova 146, Praha 10
IČ oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.01.2006
Termín pro zaslání vyjádření: 02.03.2006
Zpracovatel oznámení: Bezděk Jaroslav Ing., CSc.
Text oznámení záměru: PHA176_oznameni.zip (28113 kB) - 26.01.2006 10:02:38
Informace o oznámení: PHA176_infOznam.pdf (197 kB) - 26.01.2006 10:02:39
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.03.2006
Závěry zjišťovacího řízení: PHA176_zjistovaci.pdf (1254 kB) - 22.03.2006 09:39:00
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA176_infZjistovaci.pdf (395 kB) - 24.01.2013 10:46:37
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Adamec Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
21.09.2006
Termín pro zaslání vyjádření: 23.10.2006
Text dokumentace: PHA176_dokumentace.zip (391 kB) - 21.09.2006 10:34:53
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA176_infDokumentace.pdf (153 kB) - 21.09.2006 10:34:53
Vrácení dokumentace: PHA176_vraceni.pdf (150 kB) - 06.12.2006 16:23:19
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: