Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK011
Název záměru: VEST-IZOL a.s., výstavba výrobních a skladovacích hal - rozšíření výroby v Zákup
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajČeská LípaZákupyZákupy
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.10.2003 16:08
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VEST-IZOL a.s., Zákupy
IČ oznamovatele: 60279931
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: LBK011_oznameni.doc (7212 kB) - 21.01.2003 19:19:11
Informace o oznámení: LBK011_infOznam.doc (30 kB) - 21.01.2003 19:19:12
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: LBK011_zjistovaci.doc (180 kB) - 21.01.2003 19:21:13
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: LBK011_dokumentace.doc (48419 kB) - 13.06.2003 11:29:35
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: LBK011_infDokumentace.doc (26 kB) - 31.03.2003 13:09:28
Vrácení dokumentace: LBK011_vraceni.doc (33 kB) - 09.06.2003 15:29:17
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: LBK011_posudek.doc (361 kB) - 20.08.2003 08:53:59
Informace o posudku: LBK011_infPosudek.doc (26 kB) - 20.08.2003 08:53:59
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
LBK011_inf1VP.doc (26 kB) - 20.08.2003 08:55:08
Zápis z 1. veřejného projednání: LBK011_zapis1VP.doc (94 kB) - 16.09.2003 10:24:12
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: LBK011_zaveryStan.doc (110 kB) - 15.10.2003 15:07:31
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: