Záměry na území ČR
Kód záměru: STC957
Název záměru: Činnost prováděná hornickým způsobem na ložisku Konárovice
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKolínKonároviceKonárovice
Středočeský krajKolínVeletovVeletov
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.06.2015 10:18
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: APOLLO CONSULTING s.r.o., Bendova 42, 281 21 Červené Pečky
IČ oznamovatele: 26128152
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.11.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: STC957_oznameni.pdf (1463 kB) - 24.11.2008 12:39:18
Informace o oznámení: STC957_infOznam.doc (55 kB) - 24.11.2008 12:36:15
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.01.2009
Závěry zjišťovacího řízení: STC957_zjistovaci.doc (123 kB) - 21.01.2009 08:41:39
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
15.07.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC957_dokumentace.pdf (8478 kB) - 17.07.2009 12:25:32
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC957_infDokumentace.doc (73 kB) - 17.07.2009 12:25:32
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
05.01.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC957_posudek.zip (1994 kB) - 04.01.2010 17:38:46
Informace o posudku: STC957_infPosudek.doc (61 kB) - 04.01.2010 17:38:46
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
21.01.2010
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC957_inf1VP.doc (65 kB) - 05.02.2010 08:24:02
Zápis z 1. veřejného projednání: STC957_zapis1VP.doc (137 kB) - 11.02.2010 09:21:51
Informace o místě a času konání
2. veřejného projednání:
STC957_inf2VP.PDF (56 kB) - 11.02.2010 09:21:51
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
20.04.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC957_zaveryStan.zip (104 kB) - 26.06.2015 10:18:42
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: