Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP290
Název záměru: Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/9.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaBěchovice
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaKlánovice
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaÚjezd nad Lesy
Středočeský krajKolínTuklatyTuklaty
Středočeský krajPraha-východÚvalyÚvaly u Prahy
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 10.06.2011 15:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
IČ oznamovatele: 70994234
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Ludvík Vladimír RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP290_oznameni.pdf (11441 kB) - 11.01.2010 16:21:51
Informace o oznámení: MZP290_infOznam.pdf (50 kB) - 11.01.2010 16:21:51
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP290_zjistovaci.zip (5183 kB) - 12.03.2010 11:47:12
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Ludvík Vladimír RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
27.08.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP290_dokumentace.zip (101314 kB) - 24.08.2010 11:37:59
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP290_infDokumentace.pdf (69 kB) - 24.08.2010 09:42:31
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
08.02.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP290_posudek.pdf (650 kB) - 28.01.2011 11:13:42
Informace o posudku: MZP290_infPosudek.pdf (69 kB) - 28.01.2011 11:13:42
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
02.03.2011
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP290_inf1VP.pdf (67 kB) - 28.02.2011 11:10:32
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP290_zapis1VP.pdf (93 kB) - 10.06.2011 14:57:34
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
15.06.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MZP290_zaveryStan.pdf (241 kB) - 10.06.2011 14:58:31
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: