Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA592
Název záměru: Obchodní centrum Michle, při komunikaci Chodovská a Záběhlická, Praha 10, k. ú. Michle
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaMichle
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaZáběhlice
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 08.02.2010 15:20
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: INPROX Praha Michle - HypoSudLeasing, s.r.o., Ovocný trh 8/1096, 110 00 Praha 1
IČ oznamovatele: 26734761
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.11.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Klepalová Dana Mgr.
Text oznámení záměru: PHA592_oznameni.zip (16909 kB) - 06.11.2008 11:19:20
Informace o oznámení: PHA592_infOznam.pdf (312 kB) - 07.11.2008 09:17:24
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.04.2009
Závěry zjišťovacího řízení: PHA592_zjistovaci.pdf (5007 kB) - 09.04.2009 12:31:39
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 10
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Klepalová Dana Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
12.05.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PHA592_dokumentace.zip (31580 kB) - 12.05.2009 07:43:05
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA592_infDokumentace.pdf (352 kB) - 12.05.2009 07:43:05
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
16.11.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PHA592_posudek.zip (18956 kB) - 16.11.2009 09:43:10
Informace o posudku: PHA592_infPosudek.pdf (345 kB) - 16.11.2009 09:43:10
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
17.12.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA592_inf1VP.pdf (334 kB) - 17.12.2009 16:45:58
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA592_zapis1VP.doc (131 kB) - 08.02.2010 15:18:37
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
08.02.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PHA592_zaveryStan.PDF (1718 kB) - 08.02.2010 15:20:19
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 10
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: